Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố

Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo khẩn trương lập đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố


Theo đó,

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

yêu cầu tập trung, nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách.

Đồng thời, tập trung thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồ sơ

Quy hoạch thành phố Cần Thơ

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận/huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố khẩn trương triển khai lập Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận/huyện và thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt công tác đấu giá các khu đất công theo quy hoạch; thực hiện công tác tính tiền sử dụng đất đối với các dự án đã giao đất theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý, giữ gìn trật tự, kỷ cương, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Các cấp, các ngành phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đột phá trên các lĩnh vực, góp phần lập thành tích chào mừng

kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương

Một góc thành phố Cần Thơ.

Theo UBND thành phố Cần Thơ, trong 20 năm xây dựng và phát triển, vị thế, tiềm lực kinh tế của thành phố chuyển biến đáng kể trên nhiều lĩnh vực, có tính chất đầu mối và chi phối về thương mại, du lịch, khoa học công nghệ, y tế, đào tạo, giao thông vận tải nội vùng và liên vận quốc tế, từng bước khẳng định vai trò trung tâm của vùng ĐBSCL…

Tuy nhiên, sự phát triển của thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Tính hạt nhân, trung tâm và động lực phát triển của Cần Thơ đối với phát triển kinh tế của

vùng ĐBSCL

chưa rõ nét, đóng góp giá trị vào GRDP của vùng chưa cao.

Môi trường đầu tư, kinh doanh, hợp tác liên kết vùng chưa thật sự hiệu quả; thu hút đầu tư nước ngoài chưa khởi sắc. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là hạ tầng đô thị, các khu vui chơi giải trí, hạ tầng tại các khu vực dự kiến mở rộng đô thị thiếu và chưa đồng bộ; hạ tầng giao thông thiếu kết nối, chất lượng chưa cao, một số chưa được sử dụng hết công suất như sân bay Cần Thơ, cảng Cái Cui…

Theo

định hướng phát triển thành phố Cần Thơ

, mục tiêu đến năm 2030 Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL. Tầm nhìn đến năm 2045 thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á…

Trong 20 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ duy trì tốc độ tăng mức khá, hàng năm đóng góp khoảng 9,5% GRDP của vùng ĐBSCL và 1,2% cả nước. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) năm 2023 ước đạt 94,74 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004. Trong giai đoạn 2004-2023, thành phố cấp mới đăng ký cho hơn 22.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 153.000 tỷ đồng; cấp mới 125 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,7 tỷ USD.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh