Chung cư cần có thời hạn sử dụng

Chung cư cần có thời hạn sử dụng


Đại biểu Quốc hội: Chung cư cần có thời hạn sử dụng - Ảnh 1.

Đại biểu Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nằm trong chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 26/10, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) – Dự thảo.

Liên quan đến quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư trong Dự thảo, đại biểu Tạ Văn Hạ – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá còn chưa rõ ràng và cần thiết quy định rõ về thời hạn sử dụng nhà chung cư.

Cụ thể, theo ông Hạ, về quy định liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư, đại biểu cho biết, dự thảo luật quy định nhà chung cư có thời hạn sử dụng, thời hạn được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời hạn sử dụng thực tế.

“Hiện nay, luật còn chưa quy định rõ về vấn đề này. Các kết cấu vật liệu không thể tồn tại, vững bền vĩnh cửu, nên nhà xây dựng phải có thời hạn sử dụng. Thực tế, khi sửa chữa các nhà chung cư cũ, việc xử lý thỏa đáng còn gặp nhiều vướng mắc, rất khó khăn để tập hợp nguồn lực cho việc sửa lại các tòa nhà chung cư. Dự thảo luật cần quy định rõ ràng, nhất quán, rõ ràng, minh bạch: Chung cư cần có thời hạn sử dụng. Với quy định này, người dân sẽ có được đầy đủ thông tin cần thiết khi tham gia giao dịch, chuyển nhượng, mua bán, đảm bảo cao nhất lợi ích của người dân”, đại biểu Tạ Văn Hạ nêu ý kiến trước Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội: Chung cư cần có thời hạn sử dụng - Ảnh 2.

Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi)

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Tạ Văn Hạ, đại biểu Hoàng Văn Cường, Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội đề nghị cần làm rõ hơn trong Báo cáo giải trình, tiếp thu dự án Luật này, nếu như không quy định thời hạn sở hữu về nhà chung cư thì trong tương lai không có cách nào để xử lý, có thể trở thành vấn đề gây bức xúc cho con cháu chúng ta.

Liên quan đến vấn đề thời hạn sở hữu nhà chung cư, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa – Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn cho rằng cần phân biệt giữa thời hạn sử dụng và thời hạn sở hữu. Đối với trường hợp mà đất giao sở hữu không xác định thời hạn thì thời gian sử dụng nhà chung cư vẫn phải có thời hạn theo tiêu chuẩn về kỹ thuật đối với nhà chung cư.

Ủng hộ quan điểm cần phân biệt rõ giữa thời hạn sử dụng và sở hữu nhà chung cư, đại biểu Đồng Ngọc Ba – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng về thời hạn sở hữu nhà chung cư, dự thảo Luật đã phân biệt rất rõ về thời hạn sử dụng và vấn đề sở hữu. Việc sử dụng đã được quy định tại điều 99 luật hiện hành và Điều 58 dự thảo Luật. Dự thảo đã quy định hoàn thiện, đầy đủ hơn; thời hạn sở dụng liên quan đến chuẩn kỹ thuật và an toàn trong sử dụng nhà chung cư. Dự thảo quy định bổ sung nhằm đảm bảo trong mọi trường hợp sử dụng an toàn, đảm bảo yêu cầu về sử dụng…

Đại biểu Quốc hội: Chung cư cần có thời hạn sử dụng - Ảnh 3.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định

“Dự thảo đã bổ sung quy định công bố về thời hạn sử dụng nhà chung cư khi hết hạn. Nội dung này được phân biệt rất rõ với quyền sở hữu, quyền tài sản. Trong quy định hiện hành cũng như trong dự thảo Luật, đối với nhà chung cư nói riêng và nhà ở nói chung thì không có quy định về thời hạn sở hữu. Quyền sở hữu được chấm dứt theo quy định của pháp luật”, đại biểu Đồng Ngọc Ba nêu quan điểm.

Ủng hộ quan điểm nhà chung cư phải có thời hạn sử dụng, đại biểu Phạm Văn Hòa – Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp đề nghị thời hạn sử dụng phải trên chất lượng thẩm định, thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền chứ không thể theo thiết kế của chủ đầu tư.

Liên quan đến vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư, tại Báo cáo giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng dự thảo Luật phân biệt rất rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư với việc có quy định hay không thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định rất rõ và dự thảo luật quy đinh thời hạn này phải được xác định khi lập Đồ án thiết kế nhà chung cư. Đồng thời, dự thảo Luật cũng đã có quy định về kiểm định chất lượng để trên cơ sở kết luận kiểm định sẽ có đánh giá cho ở hay là cần phải phá dỡ để xây dựng lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cũng cho rằng không nên gắn giữa thời hạn sở hữu nhà chung cư với thời hạn sử dụng đất.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh