Kinh Bắc muốn vay tín chấp 5.500 tỷ đồng từ 2 công ty con

Kinh Bắc muốn vay tín chấp 5.500 tỷ đồng từ 2 công ty con


Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã chứng khoán: KBC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn tín chấp hai công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (SBC) và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải Phòng (SHP) với tổng mức vay 5.500 tỷ đồng. Cả hai khoản vay này đều dùng cho mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Kinh Bắc sẽ vay SBG với hạn mức 3.000 tỷ đồng và sẽ vay SHP với hạn mức 2.500 tỷ đồng. Cả hai khoản vay này có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời hạn khoản vay tối đa là 3 năm kể từ ngày nhận vốn vay, có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Về lãi suất cho vay sẽ theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản bay.

Trước đó, vào ngày 21/10, Hội đồng quản trị Kinh Bắc đã thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của một công ty con khác do Kinh Bắc sở hữu 100% vốn là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Đô thị Tràng Cát, với mức tăng vốn 6.051 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất như kế hoạch, vốn điều lệ của Đô thị Tràng Cát sẽ tăng lên mức 12.681 tỷ đồng, thời điểm hoàn thành góp vốn chậm nhất là ngày 15/11. Theo Kinh Bắc, hình thức góp vốn là chủ sở hữu góp thêm vốn vào Đô thị Tràng Cát.

Đô thị Tràng Cát là chủ đầu tư dự án Khu đô thị và Dịch vụ Tràng Cát với tổng diện tích 584,9 ha, tổng mức đầu tư hạ tầng dự kiến là gần 11.330 tỷ đồng.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh