Sudico còn thiếu gần 600 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Khu đô thị Nam An Khánh

Sudico còn thiếu gần 600 tỷ đồng tiền sử dụng đất của Khu đô thị Nam An Khánh


Theo báo cáo UBND TP Hà Nội trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XVI, cử tri huyện Hoài Đức đã đề nghị UBND TP sớm xác định giá đất cụ thể đối với dự án khu đô thị Nam An Khánh, làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư nộp vào nguồn thu ngân sách của huyện, góp phần đưa Hoài Đức sớm lên quận.

Trả lời cử tri về vấn đề này, UBND TP Hà Nội cho biết, chủ đầu tư đã nộp hơn 1.157 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Hiện dự án đang xác định tiền sử dụng đất bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ hồi tháng 9/2012. UBND TP đã yêu cầu chủ đầu tư nộp số tiền sử đất do Thanh tra Chính phủ tạm tính là hơn 593,5 tỷ đồng vào ngân sách Thành phố.

UBND TP. Hà Nội giao Cục thuế Thành phố hướng dẫn chủ đầu tư nộp khoản tiền nêu trên vào ngân sách thành phố. Đồng thời, giao Sở Tài Nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND TP xác định số tiền sử dụng đất phải nộp bổ sung chính thức của dự án.

Tháng /2023, Sở Tài chính đã có báo cáo gửi Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể thành phố xem xét, chỉ đạo chủ đầu tư nộp số tiền sử dụng đất theo số tiền Thanh tra Chính phủ tạm tính vào ngân sách nhà nước.

Sau khi UBND TP Hà Nội phê duyệt đơn giá đất cụ thể làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính của dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm nộp phần chênh lệch còn thiếu vào ngân sách theo quy định.

Về Khu đô thị Nam An Khánh có diện tích 334ha được chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 là 288ha, giai đoạn mở rộng là 45ha. Dự án này thuộc địa bàn xã An Khánh và An Khánh Thượng, huyện Hoài Đức. Chủ đầu tư khu đô thị Nam An Khánh là CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico).Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh