TPHCM xin ý kiến xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho officetel, shophouse

TPHCM xin ý kiến xác định nghĩa vụ tài chính để cấp sổ cho officetel, shophouse


Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên Môi trường xin ý kiến liên quan đến việc xác định

nghĩa vụ tài chính

và thời hạn sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận đối với diện tích nhà, đất được sử dụng làm officetel, shophouse.

Theo Sở Tài nguyên Môi trường, hiện nay, đối với dự án chung cư xây dựng trên đất quy hoạch khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú… đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận sau khi xây dựng xong, chủ đầu tư đã bán lại cho người sử dụng với mục đích ở và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cấp giấy chứng nhận đã xuất hiện một số vướng mắc.

Luật Đất đai và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có một số ý kiến và cách hiểu khác nhau nên Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM phải xin ý kiến.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất và Khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 quy định việc định giá đất phải theo thời hạn sử dụng.

Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 quy định, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

TPHCM đã tổ chức thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể theo mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất căn cứ các quy định nêu trên của Luật Đất đai và các quy định pháp luật có liên quan, trong đó đối với loại hình officetel, shophouse thì được xác định giá trị quyền sử dụng đất trên cơ sở thời hạn đầu tư khai thác sử dụng là 50 năm là phù hợp với các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP thì có một số ý kiến và cách hiểu khác nhau.

Do đó, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn trường hợp chủ đầu tư bán phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận với mục đích sử dụng là thương mại, dịch vụ (khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú…) cho người mua với mục đích để ở thì khi xem xét cấp

giấy chứng nhận

cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có phải xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không.


Vì sao chưa cấp 81.085 sổ hồng?

Ngoài ra, Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cho biết, hiện nay, trên địa bàn có 81.085 căn nhà tại các dự án phát triển nhà đủ điều kiện cấp sổ hồng. Tuy nhiên, Sở chưa thể cấp do vướng mắc như chờ thuế, chậm nộp hồ sơ cấp, loại hình bất động sản mới, rà soát nghĩa vụ tài chính bổ sung, vướng mắc khác (đối tượng mua nhà; cấn trừ nghĩa vụ tài chính…) và đang trong quá trình thanh tra, điều tra.

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM đã tiến hành phân nhóm, phân loại và ban hành kế hoạch để cấp sổ hồng.

Để giải quyết những vướng mắc trên, Sở Tài nguyên Môi trường đã tiến hành phân nhóm, phân loại và ban hành kế hoạch để giải quyết. Đến nay, Văn phòng Đăng ký đất đai đã giải quyết cấp 17.300 sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án.

Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM cũng đã chuyển 7.000 hồ sơ đến các cơ quan thuế để xác nhận nghĩa vụ tài chính làm cơ sở ký phát hành giấy chứng nhận cho người mua nhà tại các dự án trong thời gian tới.

Đơn vị này cũng đã liên tục tổ chức làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, các chủ

đầu tư dự án

và các doanh nghiệp dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đáp ứng quyền lợi cho người mua nhà.

Tuy nhiên, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc là công tác phối hợp, cần có sự trao đổi, thông tin, phối hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường và các cơ quan có liên quan. Do đó, tiến độ thực hiện còn chưa đảm bảo.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh