Hàng loạt công trình vi phạm, đất cây xanh thành trụ sở công ty

Hàng loạt công trình vi phạm, đất cây xanh thành trụ sở công ty


Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, vừa có chỉ đạo về việc xử lý vi phạm tồn tại của Khu đô thị Thanh Hà A, B-Cienco 5 tại huyện Thanh Oai và quận Hà Đông.

Khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5: Hàng loạt công trình vi phạm, đất cây xanh thành trụ sở công ty - Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: CĐT

Theo ông Tuấn, nhiệm vụ tham mưu, báo cáo UBND TP việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại các khu đô thị Thanh Hà A, B-Cienco 5 đã được UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tại thông báo số 279 ngày 13-6-2023 của Văn phòng UBND TP.

Đến nay, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND TP giao chậm; sự phối hợp của các đơn vị liên quan chưa kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, tham mưu, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

UBND TP Hà Nội thống nhất cho phép tiếp tục triển khai các quy trình thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc đối tượng miễn cấp giấy phép xây dựng (theo quy định pháp luật tại thời điểm xây dựng công trình và hiện hành), không có vi phạm về quy hoạch, đất đai, xây dựng; để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, người dân có liên quan trong việc khai thác, vận hành các công trình trong khu đô thị Thanh Hà A,B-Cienco5.

Cụ thể, tại lô đất B1.1 phù hợp với điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết được duyệt, Sở Xây dựng đã có thông báo số 519 ngày 16-1-2020 thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình nhà ở thấp tầng, thuộc đối tượng miễn phép xây dựng, đủ điều kiện triển khai đầu tư.

Tại các lô đất B1.2-B1.4; B2.2-B2.5; A1.1+A1.3; A2.1-A2.7, nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế cơ sở, trình cấp thẩm quyền thẩm tra, thẩm định theo quy trình quy định, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu, đối với các công trình tại khu đô thị Thanh Hà A,B-Cienco5 có vi phạm trật tự xây dựng, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai, các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan thống kê, rà soát, phân loại cụ thể các hình thức vi phạm trật tự xây dựng của các công trình.

Những công trình vi phạm có thể kể đến, như: công trình hỗn hợp tại các lô đất B1.1-CHC01-B1.1-CHC03, B1.3-HH03, B1.4-HH01, B1.4-HH02, B2.1-HH01, B2.1-HH02; các công trình do nhà đầu tư thứ phát, người dân xây dựng; các nhà xưởng-nhà kho tạm, tự chuyển đổi sang công trình thương mại, dịch vụ; trụ sở công ty xây dựng tạm trên đất cây xanh…

Cùng với đó, lập phương án xử lý vi phạm trật tự xây dựng, khắc phục hậu quả (xác định rõ các hạng mục phải tháo dỡ, thu hồi, tồn tại…. yêu cầu nhà đầu tư có cam kết thực hiện). Cùng thống nhất phương án xử lý (hình thức biên bản làm việc có lãnh đạo cơ quan, đơn vị ký, đóng dấu), để Sở Xây dựng chủ trì, thay mặt liên ngành báo cáo, trình UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Dự án khu đô thị Thanh Hà-Cienco 5 do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5-CTCP làm chủ đầu tư và Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 là doanh nghiệp dự án đầu tư xây dựng. Đây là dự án hoàn vốn của dự án BT đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây trước đây. Quy mô diện tích lập quy hoạch trên 400 ha.

Trong quá trình triển khai, dự án khu đô thị Thanh Hà đã có nhiều hạng mục công trình vi phạm về trật tự xây dựng như: xây dựng chưa có giấy phép, thi công sai quy hoạch…Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh