Làm rõ loạt vấn đề liên quan chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ tại Hà Nam

Làm rõ loạt vấn đề liên quan chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ tại Hà Nam


Nhà đầu tư có đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản?

Theo Bộ Xây dựng, đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn VI (thuộc địa bàn thị xã Duy Tiên) phù hợp Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 1406 ngày 03/8/2021 về chức năng sử dụng đất là đất công nghiệp ; có phạm vi, quy mô diện tích khu công nghiệp phù hợp Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đồng Văn VI đã được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 790 ngày 19/7/2023.

Làm rõ loạt vấn đề liên quan chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ tại Hà Nam - Ảnh 1.

Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ loạt vấn đề liên quan hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn VI (tỉnh Hà Nam). Ảnh minh họa.

Khu công nghiệp Đồng Văn VI nằm trên địa bàn các xã Tiên Ngoại, Yên Nam và Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) được định hướng dự kiến hình thành phường theo Quy hoạch chung thị xã Duy Tiên đã được phê duyệt, đề nghị rà soát đảm bảo đề xuất Dự án phù hợp với Chương trình phát triển đô thị, khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị được phê duyệt có liên quan.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tại Điều 12 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 đã có quy định dự án đầu tư bất động sản để kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn và phải theo kế hoạch thực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trình tự, thủ tục đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, đô thị, nhà ở và quy định khác của pháp luật có liên quan; dự án đầu tư bất động sản phải được thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, đối với hồ sơ Dự án cần nghiên cứu bổ sung các nội dung nêu trên để đảm bảo tuân thủ đầy đủ, đúng các quy định pháp luật.

Đồng thời, phạm vi kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư dự án xác định trong hồ sơ đề xuất Dự án phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Hồ sơ đề xuất Dự án cần làm rõ thông tin về cơ cấu sản phẩm kinh doanh bất động sản của dự án, phương thức kinh doanh các sản phẩm của dự án.

Ngoài ra, Dự án có mục tiêu kinh doanh bất động sản, do vậy, nhà đầu tư của dự án thuộc trường hợp phải đáp ứng điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02 ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định rà soát thông tin về hồ sơ đăng ký của nhà đầu tư để đảm bảo công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định.

Tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư thể hiện thông tin Dự án có diện tích 250 ha; tổng vốn đầu tư khoảng 3.065 tỷ đồng; trong đó, vốn góp của nhà đầu tư khoảng 459,75 tỷ đồng. Đề nghị cơ quan chủ trì thẩm định rà soát báo cáo tài chính của doanh nghiệp có trong hồ sơ đề xuất Dự án để đảm bảo tính xác thực, chính xác của thông tin về vốn chủ sở hữu của chủ đầu tư dự án trong báo cáo tài chính, đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 02.

Làm rõ quy mô nhà ở xã hội, công trình nhà lưu trú

Liên quan việc bố trí nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ người lao động, theo báo cáo, khu công nghiệp Đồng Văn VI dự kiến có khoảng 20.000 lao động làm việc tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, theo đề xuất chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Hà Nam dự kiến bố trí khu nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Đồng Văn V và khu công nghiệp Đồng Văn VI với diện tích khoảng 12 ha và xây dựng khu lưu trú trên khu đất dịch vụ tại khu công nghiệp đáp ứng cho 2.000 người lao động, chuyên gia trong khu công nghiệp.

Làm rõ loạt vấn đề liên quan chấp thuận dự án khu công nghiệp hơn 3.000 tỷ tại Hà Nam - Ảnh 2.

Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể, làm rõ nhu cầu chỗ ở người lao động, quy mô sử dụng đất và quy mô nhà ở xã hội, công trình nhà lưu trú đáp ứng chỗ ở cho người lao động tại khu công nghiệp Đồng Văn VI. Ảnh minh họa.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung đánh giá cụ thể, làm rõ nhu cầu chỗ ở người lao động, quy mô sử dụng đất và quy mô nhà ở xã hội, công trình nhà lưu trú đáp ứng chỗ ở cho người lao động tại khu công nghiệp Đồng Văn VI, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, các pháp luật khác có liên quan; phù hợp với Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Đồng Văn VI đã được phê duyệt (chỉ tiêu dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi trường…).

Cũng theo Bộ Xây dựng, Dự án khu công nghiệp Đồng Văn VI dự kiến thu hút khoảng 20.000 lao động, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hà Nam và vùng lân cận, đề nghị đánh giá cụ thể hơn các tác động của Dự án đối với môi trường đô thị, đô thị hóa trong đó có các khu vực thuộc xã dự kiến sẽ thành lập phường, khả năng thu hút lao động và ảnh hưởng tới việc tăng dân số cơ học, khả năng kết nối đồng bộ, đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với yêu cầu sinh sống và làm việc của người dân lao động, giải pháp đảm bảo bố trí nhà ở và các công trình phục vụ công nhân lao động tại Dự án đặt trong bối cảnh chung của khu vực có nhiều khu công nghiệp đang hoạt động và sẽ hoàn thành theo quy hoạch đã được duyệt.

Theo báo cáo, hiện trạng khu vực dự án có đất trồng lúa, do đó, đề nghị lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đảm bảo các điều kiện giao đất, cho thuê đất , chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai…Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh