Gần 19 nghìn thửa đất ở Ba Vì chưa được cấp sổ đỏ

Gần 19 nghìn thửa đất ở Ba Vì chưa được cấp sổ đỏ


Thời gian qua, huyện Ba Vì đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 18.865 thửa đất chưa được cấp sổ đỏ. Trong đó, 5.829 thửa đất nông nghiệp và 13.036 thửa đất ở. Việc chậm cấp sổ đỏ đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Theo UBND huyện Ba Vì, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Ví như, huyện chưa có bản đồ địa chính, tài liệu duy nhất để phục vụ công tác cấp sổ đỏ là bản đồ được đo vẽ trong giai đoạn 1986-1991. Nhưng bản đồ này lại chưa được nghiệm thu, độ chính xác không cao.

Hơn nữa, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ bị thất lạc nên thiếu cơ sở xác nhận nguồn gốc đất.

Gần 19 nghìn thửa đất ở Ba Vì chưa được cấp sổ đỏ - Ảnh 1.

Tại Ba Vì còn gần 19 nghìn thửa đất chưa được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, công tác quản lý đất đai của các xã, thị trấn còn hạn chế, chưa kịp thời. Một số hộ dân trên địa bàn huyện chưa nhận thức rõ ràng về quyền và nghĩa vụ trong công tác đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ.

Để sớm giải quyết vấn đề này, UBND huyện Ba Vì đã ban hành đề án quản lý đất đai, giai đoạn 2022-2025. Đồng thời, giao chỉ tiêu hoàn chỉnh hồ sơ cấp sổ đỏ lần đầu cho nhân dân, coi đây là kết quả đánh giá thi đua của các tập thể, cá nhân. UBND huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân kê khai, làm sổ đỏ theo quy định.

Liên quan đến vấn đề này, mới đây, tại hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với người dân trên địa bàn huyện, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh đã chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện phải xác định công tác cấp sổ đỏ cho nhân dân là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và cấp sổ đỏ.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh