Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT

Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT


Tham dự Đại hội có 124 cổ đông tham dự/ủy quyền, đại diện cho 66,69% cổ phần tham dự Đại hội. Như vậy, đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tọa được Đại hội bầu đã trình bày các báo cáo, tờ trình về các nội dung có liên quan đến việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 cũng như các mục tiêu, định hướng phát triển của Hải Phát Invest trong thời gian tới.

Hải Phát Invest tổ chức thành công ĐHCĐ 2023: Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ảnh 1.

Ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội.

Theo lãnh đạo Hải Phát Invest, từ đầu năm 2022 đến nay ảnh hưởng và khó khăn chung của nền kinh tế cùng với việc thắt chặt tín dụng mà nhất là thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực hoạt động bất động sản, kênh huy động trái phiếu gặp nhiều khó khăn.  Trước bối cảnh đó, Ban Lãnh đạo Công ty từ Hội đồng quản trị đến Ban Tổng giám đốc đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực để có dòng tiền thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn cũng như duy trì các hoạt động của Công ty.

Một số các giải pháp mà Ban Lãnh đạo Công ty đưa ra là tiếp tục tái cấu trúc toàn diện Công ty, trong đó bao gồm tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con trong thời gian tới. Theo đó, trong năm 2023, Hải Phát đặt kế hoạch doanh thu khoảng 2.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Đồng thời trước mắt trong tháng 12/2023 Công ty sẽ cân đối và huy động đủ nguồn vốn nhằm thanh toán và mua lại trái phiếu trước hạn đối với 2 gói trái phiếu với giá trị khoảng 800 tỷ đồng đến hạn vào cuối tháng 12/2023 và đầu tháng 01/2024.

Hải Phát Invest tổ chức thành công ĐHCĐ 2023: Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ảnh 2.

Đoàn chủ tọa Đại hội.

Được biết doanh thu, dòng tiền năm 2023 và đầu năm 2024 chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng các sản phẩm tại Dự án Lào Cai, một phần sản phẩm từ Dự án đấu giá phố đi bộ số 1 Thành phố Bắc Giang và Dự án Hải Yên, Móng Cái…

Trong phần thảo luận tại Đại hội, những thông tin liên quan đến tình hình kinh doanh trong thời gian tới của Công ty và cùng với đó là sự tham gia của nhóm cổ đông mới được nhiều cổ đông quan tâm. Ông Đỗ Quý Hải – Chủ tịch HĐQT, Chủ Tọa Đại hội cho biết trong thời gian vừa qua, Hải Phát đã đón nhận sự tham gia và đồng hành của nhóm cổ đông lớn mới. Theo đó, Công ty có thêm được nguồn lực nhằm nâng cao năng lực tài chính, nâng cao năng quản trị.

Hải Phát Invest tổ chức thành công ĐHCĐ 2023: Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ảnh 3.

Ông Lê Thanh Hải – Phó TGĐ, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử.

“Hải Phát có kinh nghiệm và năng lực về phát triển cũng như triển khai các dự án bất động sản và nhóm cổ đông mới có tiềm lực về tài chính. Tôi cho rằng sự cộng hưởng này sẽ phát huy tối đa và góp phần thúc đẩy Hải Phát ngày càng phát triển, tạo nên sức mạnh cho Doanh nghiệp trong thời gian tới”, Ông Đỗ Quý Hải cho biết.

Theo kết quả của Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội, Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua toàn bộ các nội dung theo chương trình của Đại hội cũng như đã bầu ra HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó HĐQT gồm 5 thành viên và BKS gồm 3 thành viên.

Hải Phát Invest tổ chức thành công ĐHCĐ 2023: Ông Đỗ Quý Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT - Ảnh 3.

HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội.

Ngay sau khi Đại hội đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, HĐQT và BKS đã tiến hành họp phiên thứ nhất để bầu ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Theo đó HĐQT đã bầu Ông Đỗ Quý Hải, cổ đông sáng lập cũng như là cổ đông lớn của Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT với số phiếu bầu cao nhất và Ban kiểm soát đã bầu ông Bùi Đức Tuế giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát. Với những kinh nghiệm về năng lực quản trị, quản lý Doanh nghiêp của các Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028, hy vọng Hải Phát sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh