Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 15.400 căn hộ nhà ở xã hội

Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 15.400 căn hộ nhà ở xã hội


Tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 13 diễn ra vào ngày 19/10, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thay mặt Ban cán sự đảng UBND thành phố trình bày dự thảo Nghị quyết của Thành ủy về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2030.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, thành phố xây dựng 15.400 căn hộ, phấn đấu 80% căn hộ hoàn thành và đưa ra thị trường. Giai đoạn 2026-2030, xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn hộ.

Hải Phòng: Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng 15.400 căn hộ nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị – Dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.

Nghị quyết xác định 6 giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu trên, gồm giải pháp về đất đai, về quy hoạch, chính sách hỗ trợ tài chính đối với người mua nhà ở xã hội, chính sách đầu tư, trong đó khuyến khích và cụ thể hóa trong chủ trương đầu tư các dự án nhà ở xã hội để doanh nghiệp tham dự cùng nhà nước đầu tư hoặc nâng cấp hạ tầng ngoài hàng rào; giải pháp về thiết kế và công nghệ xây dựng bảo đảm nguyên tắc cân bằng hài hòa 3 yếu tố Thẩm mỹ, cảnh quan đô thị; Quy mô, chất lượng công trình; Giá thành sản phẩm và giải pháp về thông tin, truyền thông để người dân dễ tiếp cận và thay đổi tư duy về nhà ở.

Nghị quyết được ban hành nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về nhà ở xã hội tại Hải Phòng theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 và cơ bản đáp ứng được nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó, phấn đấu đưa Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố với những mục tiêu, yêu cầu, quan điểm hết sức cụ thể, rõ ràng, không hình thức, không chung chung. Đây có thể nói là sự đổi mới trong tư duy xây dựng Nghị quyết của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy Đảng, các đảng viên nghiên cứu và triển khai đúng nội dung Nghị quyết, nhất là trong đề xuất, nghiên cứu, thẩm định các dự án về nhà ở xã hội và giao Đảng đoàn HĐND thành phố chủ trì giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh