Bắc Giang chuẩn bị đấu giá 220 lô đất, giá khởi điểm cao nhất lên tới 7 tỷ đồng

Bắc Giang chuẩn bị đấu giá 220 lô đất, giá khởi điểm cao nhất lên tới 7 tỷ đồng


Cụ thể, sáng ngày 18/10 tới đây, Công ty Đấu giá hợp danh DHL sẽ tổ chức đấu giá 58 lô đất là tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất và quản lý trật tự giao thông, xây dựng, môi trường huyện Lục Ngạn.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc khu hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư mới trung tâm các xã Hồng Giang, Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.

Các lô đất này có diện tích từ 113,4 – 191,6m2. Đơn giá khởi điểm từ hơn 7,6 triệu đến trên 23,7 triệu đồng/m2; tương đương từ hơn 1,1 tỷ đồng đến trên 4,5 tỷ đồng/lô.

Tiếp đó, sáng ngày 28/10, Công ty Đấu giá hợp danh DHL cũng sẽ tổ chức đấu giá 60 lô đất là tài sản của Trung tâm phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa. Các lô đất này giáp khu dân cư Đức Thắng, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, có diện tích từ 95,9 – 303,8m2. Giá khởi điểm từ trên 1,3 tỷ đến hơn 7,5 tỷ đồng/lô.

Sáng ngày 2/11, Công ty Đấu giá hợp danh DHL cũng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 102 lô đất là tài sản của Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Bắc Giang.

Theo đó, các lô đất đấu giá thuộc địa bàn xã Đồng Sơn, phường Đa Mai, TP Bắc Giang.

Diện tích các lô đất từ 68,2 – 215,9m2. Giá khởi điểm từ 14 – 20,8 triệu đồng/m2, tương đương từ hơn 954 triệu đồng đến hơn 3,6 tỷ đồng/lô.

Tất cả 220 lô đất đấu giá trên đều được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, 1 vòng đấu và theo phương thức trả giá lên.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh