Vi phạm tại Dự án ‘Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang’

Vi phạm tại Dự án ‘Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang’


Vi phạm tại Dự án 'Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang' - Ảnh 1.

Toàn cảnh Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang”.

Dự án “Hạ tầng, kho bãi Trung tâm Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang” (viết tắt là Dự án) tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang là Dự án trọng điểm có quy mô lớn được thực hiện theo chủ trương thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực có trình độ khoa học công nghệ hiện đại, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động và tăng thu cho ngân sách Nhà nước của tỉnh Bắc Giang.

Ngày 23/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang làm nhà đầu tư. Công ty được thành lập với loại hình là công ty TNHH có 2 thành viên là Công ty Cổ phần Quản lý tài sản Khải Trình Hải Nam (Trung Quốc) và Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc (Việt Nam). Vốn điều lệ là 1.477.778 triệu đồng.

Dự án trên diện tích 66,69 ha với tổng vốn đầu tư là 4.194.633 triệu đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Dự án đã ngừng hoạt động từ ngày 1/3/2022 (quá 6 tháng) nhưng nhà đầu tư không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.

Theo kết luận thanh tra, sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, công ty không hoàn thành góp vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, vi phạm Luật Doanh nghiệp. Quá trình thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp lần thứ nhất, công ty kê khai không trung thực, không chính xác về việc góp vốn điều lệ.

Sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, công ty triển khai chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ huy động vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án nhưng không thực hiện thủ tục điều chỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với hành vi không thực hiện đúng nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng công ty vẫn tiếp tục chậm tiến độ góp vốn, chậm tiến độ thực hiện dự án.

Các hạng mục của Dự án xây dựng dở dang.

Theo nội dung kết luận, Dự án đã ngừng hoạt động từ ngày 1/3/2022 (quá 6 tháng) nhưng nhà đầu tư không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, quá trình thực hiện Dự án, công ty không chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện Dự án, báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư, vi phạm Luật Đầu tư.

Đối với Cơ quan quản lý có liên quan, kết luận thanh tra nêu rõ, quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường không có ý kiến đánh giá và Sở Kế hoạch và Đầu tư không báo cáo, đánh giá về sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch sử dụng đất là chưa thẩm định, đánh giá đầy đủ nội dung theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có ý kiến tại vị trí thực hiện dự án có 9,5ha được đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và UBND thành phố Bắc Giang có ý kiến đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất thành phố Bắc Giang tại vị trí thực hiện dự án cho phù hợp.

Sau đó, UBND thành phố Bắc Giang có tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Bắc Giang, được Thường trực HĐND thành phố Bắc Giang nhất trí.

Quá trình thẩm định hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ nhất ngày 11/5/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh có một phần diện tích (0,16ha) đất thuộc Dự án “Cửa hàng Xăng dầu trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang” của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc. Tuy nhiên, sau khi phát hiện sai sót, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với công ty và các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh giảm diện tích cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Quản lý và Đầu tư Hoàng Phúc ra khỏi dự án, đồng thời tiến hành kiểm điểm tình hình thực hiện dự án.

Bê tông ngổn ngang trong Dự án.

Về việc thực hiện pháp luật về đất đai, môi trường, Cơ quan thanh tra cho rằng, do sai sót trong quá trình thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho công ty thuê đất đợt 1, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất, ký hợp đồng cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 132.853,6m2, trong đó có 1.662m2 thuộc dự án cây xăng của Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc sai nhà đầu tư dự án.

Sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh và ký hợp đồng cho thuê đất điều chỉnh giảm diện tích 1.662m2 đất cây xăng nêu trên nhưng chưa chỉnh lý tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho công ty.

Năm 2018 và 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, đề nghị cho thuê đất và ký hợp đồng cho thuê đất đối với diện tích 535.058,6m2 không thực hiện thủ tục thẩm định nhu cầu, điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định.

UBND thành phố Bắc Giang chưa làm hết trách nhiệm trong việc giải quyết vướng mắc liên quan đến diện tích 3,66 ha đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang để giao đất, cho thuê đất thực hiện Dự án nên đến nay, nội dung vướng mắc trên vẫn chưa được giải quyết xong…

Biển hiệu còn sót lại tại Dự án.

Đối với Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang, quá trình xây dựng, vận hành trạm t rộn bê tông của Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang có dấu hiệu hoạt động không đúng mục đích lắp đặt.

Ngoài ra, quá trình kê khai, quyết toán thuế năm 2021, do ý thức chấp hành pháp luật và hiểu biết pháp luật về thuế hạn chế, công ty cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ dự án thu số tiền 4 tỷ 504 triệu đồng nhưng không ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Công ty không xuất hóa đơn giá trị gia tăng 10% khi cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ dự án thu số tiền 4 tỷ 504 triệu đồng sai quy định.

Hệ thống trạm trộn bê tông hoạt động trong dự án Logistics Quốc tế Bắc Giang.

Trên cơ sở phát hiện các vi phạm, Thanh tra tỉnh Bắc Giang yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm.

Cơ quan thanh tra cũng yêu cầu, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến thiếu sót, khuyết điểm trong việc chậm giải quyết vướng mắc liên quan đến diện tích 36.655,1m2 đất đã thu hồi khi thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang.

Đồng thời, đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ mức độ sai phạm trong việc không ghi nhận doanh thu, không xuất hóa đơn trong việc cho thuê hệ thống trạm trộn để vận hành cung cấp bê tông phục vụ Dự án nêu trên, xem xét xử lý hành vi vi phạm về thuế đối với Công ty TNHH Logistics Quốc tế Bắc Giang theo quy định.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh