TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng nhà ở xã hội như thế nào?

TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng nhà ở xã hội như thế nào?


Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM vừa có ý kiến chỉ đạo về nghiên cứu, vận dụng khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao về triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội, tham mưu UBND TPHCM ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98.

Sở Xây dựng cũng được giao cập nhật, bổ sung các nội dung thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98 vào trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn do UBND TPHCM ban hành tại công văn số 3013/UBND-ĐT ngày 26/8/2022; báo cáo UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện chi tiết nội dung quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 Nghị quyết số 98; báo cáo, đề xuất UBND TPHCM.

TPHCM áp dụng cơ chế đặc thù để xây dựng nhà ở xã hội như thế nào? - Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội ở TP.Thủ Đức, TPHCM đang được triển khai xây dựng.

Sở Xây dựng rà soát danh mục các dự án nhà ở thương mại có nội dung thực hiện hoán đổi quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội, xác định rõ thẩm quyền xem xét quyết định của Thủ tướng hay của UBND TPHCM để tham mưu đảm bảo đúng quy định.

UBND TPHCM cũng giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các quận huyện và TP. Thủ Đức cập nhật các dự án nhà ở xã hội theo đề nghị của Sở Xây dựng để tích hợp dữ liệu trên cổng thông tin điện tử, app thông tin quy hoạch TPHCM của Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với danh mục 88 dự án nhà ở xã hội do Sở Xây dựng tổng hợp để nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM nội dung quy hoạch tổng thể và toàn diện về nhà ở xã hội (trong đó cập nhật 88 vị trí đã có dự án và quy hoạch các vị trí mới) theo từng khu vực phát triển đô thị và cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM để có cơ sở triển khai thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, giai đoạn 2016 – 2025, TPHCM xây dựng và đưa vào sử dụng 19 dự án nhà ở xã hội với quy mô 14.954 căn hộ, đạt 74% kế hoạch; hoàn thành và đưa vào sử dụng 1 nhà lưu trú công nhân, quy mô 1.499 phòng.

Giai đoạn 2021 – 2025 (tính đến hết quý II/2023), TPHCM có 2 dự án được đưa vào sử dụng với quy mô 623 căn, 7 dự án nhà ở xã hội và lưu trú công nhân đang thi công với quy mô 4.996 căn, 82 dự án đang được thống kê để theo dõi trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Đến quý II/2023, TPHCM hoàn thành đưa vào sử dụng 2 dự án với 623 căn hộ. 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với 4.996 căn hộ. Có 82 dự án đang được thống kê để theo dõi trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng TPHCM cho rằng, kết quả phát triển nhà ở xã hội thời gian qua còn thấp. Nguyên nhân là do việc phát triển nhà ở xã hội còn nhiều bất cập, vướng mắc. Cụ thể, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án rất khó khăn, kéo dài, tiến độ thực hiện dự án chậm , thậm chí không thực hiện được.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh