Lo doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi không chính đáng

Lo doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi không chính đáng


Vênh nhau

Trong văn bản góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Quốc hội và Bộ Tài nguyên Môi trường ngày 2/11, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đề nghị các cơ quan này xem xét, sửa đổi điểm b khoản 1, điểm a khoản 4 và khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để tạo điều kiện cho nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với các loại đất phù hợp quy hoạch để thực hiện dự án nhà ở.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho biết, điểm b khoản 1 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Nghị quyết 18-NQ/TW, nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận đất đai và chưa bảo đảm được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người đang sử dụng đất.

Lo doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi không chính đáng - Ảnh 1.

HoREA lo ngại, điểm b khoản 1 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai nếu được thông qua sẽ dẫn đến hệ quả là sẽ không tạo điều kiện để phát triển các dự án nhà ở.

Hơn nữa, điểm b khoản 1 và khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai chỉ cho phép thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở hoặc phải đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác nên có nội hàm chật hẹp hơn so với các quy định hiện hành.

Đáng nói, điểm b khoản 1 đã “vênh” với khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai mà nếu nội dung điểm b khoản 1 được thông qua thì trong khoảng 10 năm sắp tới, các nhà đầu tư sẽ không còn được phép thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất ở và đất khác để thực hiện dự án nhà ở thương mại, nên cũng sẽ không có trường hợp nhà đầu tư nào đáp ứng được điều kiện phải đang có quyền sử dụng đất ở và đất khác theo quy định tại khoản 6 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai.

“Điểm b khoản 1 Điều 128 nếu được thông qua sẽ dẫn đến hệ quả là sẽ không tạo điều kiện để phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô lớn để xây dựng được kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, có đầy đủ các tiện tích và dịch vụ, phát triển đô thị xanh, thông minh”, ông Châu nói.

Trên thực tế, quỹ đất của các nhà đầu tư đã có sẵn quyền sử dụng đất ở và đất khác hiện nay cho dù có đến hàng trăm, hàng ngàn ha thì cũng sẽ sử dụng hết trong 5 – 10 năm tới. Tuy nhiên, với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai thì các nhà đầu tư đã có sẵn quỹ đất ở và đất khác này lại có thể hưởng lợi không chính đáng. Do đó, HoREA đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét rà soát để không xảy ra bất cập trong công tác xây dựng pháp luật.

Thất thu ngân sách

Về Khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai, ông Châu cho rằng điều khoản này có dấu hiệu ưu ái các doanh nghiệp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đã có sẵn quyền sử dụng đất ở và đất khác, nhất là các doanh nghiệp đã có sẵn nhiều diện tích đất ở và đất khác có quy mô diện tích lớn, mà nếu các doanh nghiệp này có đến hàng trăm ha thì sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường bất động sản trong khoảng 5 – 10 năm sắp tới.

“Khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai sẽ tạo lợi thế cho các doanh nghiệp đã có sẵn quỹ đất hỗn hợp gồm đất ở và đất khác được tạo lập từ trước, theo quy định của Luật Đất đai 2013 cho phép nhận chuyển nhượng các loại đất, trong đó có đất ở và đất khác hoặc đất khác không phải là đất ở phù hợp với quy hoạch”, ông Châu khẳng định.

Lo doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi không chính đáng - Ảnh 2.

Điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai có thể dẫn đến làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Tuy nhiên, do quy định tại điểm c khoản 2 Điều 22 và khoản 1, khoản 4 Điều 23 Luật Nhà ở 2014 chưa công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại nên các nhà đầu tư đã có sẵn đất ở và đất khác sẽ đáp ứng được điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai.

Cũng theo Chủ tịch HoREA, điểm a khoản 4 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai hiện không phù hợp với Nghị quyết 18-NQ/TW chủ trương thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và cũng không phù hợp với quy định tại Điều 126 về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và Điều 127 về giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Vì vậy, điểm a khoản 4 Điều 128 dự thảo Luật Đất đai có thể dẫn đến làm thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai.

Do vậy, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 128 Dự thảo Luật Đất đai theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý đối với trường hợp trong khu vực đất thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà có diện tích đất do Nhà nước quản lý.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh