Bộ Xây dựng thanh tra “chung cư mini” tại Bình Dương

Bộ Xây dựng thanh tra “chung cư mini” tại Bình Dương


Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương cho biết đã nhận quyết định của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thanh tra hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường được gọi là chung cư mini) trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu để báo cáo theo yêu cầu của đoàn thanh tra về các “chung cư mi ni”.

Theo quyết định, Thanh tra Bộ xây dựng sẽ thanh tra đối với UBND tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư, nhà đầu tư, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/9.2023, nếu cần thiết có thể xem xét mở rộng ngoài thời gian trên.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi và phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm những vi phạm của các tổ chức, cá nhân nếu có.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh