Đất dân cư xây dựng mới tại TP Hồ Chí Minh được chuyển sang đất ở để xây nhà

Đất dân cư xây dựng mới tại TP Hồ Chí Minh được chuyển sang đất ở để xây nhà


Các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở, không phân biệt quy hoạch chức năng khu dân cư hiện hữu hay khu dân cư xây dựng mới, sẽ được chuyển sang đất ở để xây dựng.

Đây là nội dung đáng chú ý nằm trong dự thảo công văn hướng dẫn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, đang trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét ban hành.

UBND TP hướng dẫn việc chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố tại các khu vực quy hoạch nhóm nhà ở trong các đồ án quy hoạch phân khu, không phân biệt quy hoạch chức năng khu dân cư hiện hữu hay khu dân cư xây dựng mới.

Theo đó, quận, huyện, địa phương, nơi người dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sẽ tiến hành 2 bước thủ tục.

Bước thứ nhất, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức căn cứ nhu cầu của hộ gia đình, cá nhân về chuyển mục đích sử dụng đất từ các loại đất khác sang đất ở để xây dựng nhà ở tại đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ, tổ chức đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TP phê duyệt.

Bước thứ hai, căn cứ kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được phê duyệt, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm:

Tổ chức xác minh thực địa và lập biên bản xác minh thực địa; thẩm tra hồ sơ, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan để thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, lập văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định;

Dự thảo tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trình UBND cấp huyện ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để lập phiếu chuyển thông tin địa chính xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Sau khi người được chuyển mục đích sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp ký cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hoặc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp theo quy định.

UBND TP giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác kiểm soát, quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, kiên quyết các hành vi lợi dụng chủ trương, quy định pháp luật để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa, xây dựng không đúng quy định pháp luật để trục lợi, dẫn đến phá vỡ quy hoạch được phê duyệt, ảnh hưởng đến công tác quản lý, phát triển đô thị.

Dự thảo công văn hướng dẫn đã được Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện, trình cho UBND TP ký ban hành.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh