Đại diện Bộ Công an nói gì?

Đại diện Bộ Công an nói gì?


Ngày 2/11, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an thông tin về việc nâng cao công tác quản lý, minh bạch thị trường bất động sản.

Theo đó, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương triển khai định danh thông tin địa chỉ số quốc gia, tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia, hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ góp phần minh bạch thị trường bất động sản, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển kinh tế – xã hội.

Đề xuất định danh số nhà: Đại diện Bộ Công an nói gì? - Ảnh 1.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an đang phát biểu.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) – Bộ Công an cho biết: Trong Công văn số 7323 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang triển khai Đề án 06 của Chính phủ tháng 9, đã nêu rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung thông tin địa chỉ số quốc gia vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia, hệ thống Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, ngân hàng; khai báo địa chỉ số của cá nhân, tổ chức trên VNeID bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành.

Theo Đại tá Vũ Văn Tấn, trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực như bất động sản, trái phiếu, chứng khoán…có diễn biến phức tạp. Nhiều đại án cũng liên quan đến thị trường bất động sản, lợi dụng những dự án bất động sản để thực hiện hành vi phạm tội. Ngay trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) ngày 31/10, nhiều đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, hành vi thao túng bất động sản nguy hiểm không kém hành vi thao túng chứng khoán. Việc thao túng, thổi giá bất động sản, nhà đất dưới nhiều hình thức khác nhau, rất tinh vi, tạo thành “bong bóng” bất động sản rất nguy hiểm. Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy định để xử lý, đồng thời bắt buộc giao dịch bất động sản phải thanh toán qua ngân hàng.

“Việc triển khai các giải pháp tổng thể trong đó xây dựng, hoàn thiện giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong đánh giá khả tín khách hàng vay; nghiên cứu, phát triển, hoàn thiện ứng dụng VNelD tích hợp các tiện ích quản lý xã hội, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo nhiệm vụ được giao tại Đề án 06… là vô cùng cấp thiết và đặc biệt quan trọng, góp phần minh bạch thị trường bất động sản, thúc đẩy, phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả người dân, doanh nghiệp”- Đại tá Vũ Văn Tấn cho biết.

Để minh bạch trong thị trường bất động sản, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ thống nhất đánh giá, cần thiết phải định danh được số nhà và triển khai sàn giao dịch bất động sản quốc gia cho phép định danh cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia giao dịch.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện những nội dung cụ thể như: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng hướng dẫn thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà để UBND các tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện đồng bộ; triển khai hệ thống sàn giao dịch bất động sản quốc gia tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

UBND các địa phương chủ động bố trí các điều kiện về nhân lực, vật chất, sẵn sàng triển khai khi Bộ Xây dựng và các đơn vị thống nhất giải pháp triển khai đánh số và gắn biển số nhà. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương số hóa và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; Tích hợp thông tin quyền sở hữu đất đai, nhà ở với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà soát lại các trường thông tin cần thiết để định danh 1 địa chỉ số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, cung cấp dữ liệu địa chỉ số quốc gia cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Việc thu thập, tạo lập và chia sẻ dữ liệu có liên quan được các đơn vị thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh