Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai


Kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai  - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Văn Ghi – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa phát biểu kết luận hội nghị

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) Khánh Hòa, 3 Chi ủy Chi bộ chi nhánh và 5 đảng viên có liên quan.

UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận thấy: Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ Khánh Hòa đã vi phạm Quy chế làm việc. Đồng thời, thiếu kiểm tra, giám sát, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để nhiều Chi nhánh VPĐKĐĐ cho phép hiến đất, làm đường, tách thửa, chuyển nhượng không đúng quy định, vi phạm pháp luật về đất đai, làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; nhiều cán bộ, đảng viên thuộc VPĐKĐĐ vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ TP. Nha Trang đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Nha Trang thực hiện hiến đất, làm đường, tách thửa không đúng quy định, vi phạm pháp luật đất đai, kéo dài đến tháng 9/2022 mặc dù trước đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý đất đai.

Chi ủy Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh và Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh đã vi phạm Quy chế làm việc; thiếu kiểm tra, giám sát để Chi nhánh VPĐKĐĐ ở hai địa phương này thực hiện tách thửa không đúng quy định, vi phạm pháp luật đất đai.

Riêng Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh còn thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên để xảy ra việc tham nhũng trong chi bộ.

Kỷ luật khiển trách 2 Chi ủy Chi bộ

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ Khánh Hòa, Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ TP. Nha Trang.

Yêu cầu Chi ủy Chi bộ VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh và Chi ủy Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Kỷ luật khiển trách Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai

Về cá nhân, UBKT Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Hoàng Lê Lin – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc VPĐKĐĐ Khánh Hòa; Võ Ngọc Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc VPĐKĐĐ Khánh Hòa; Huỳnh Hữu Hạnh – Bí thư Chi bộ Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Diên Khánh; Lê Xuân Khoa – Phó Bí thư Chi bộ Tài nguyên – Trung tâm Phát triển quỹ đất – Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Khánh Vĩnh, Giám đốc Chi nhánh.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phan Thái Sỹ – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ TP. Nha Trang.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh