Chuẩn bị đấu giá 16 thửa đất tại quận Cầu Giấy

Chuẩn bị đấu giá 16 thửa đất tại quận Cầu Giấy


Trung tâm Phát triển quỹ đất Cầu Giấy vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất thuộc ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng và 2 khu đất tại ngõ 39 phố Tú Mỡ và ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa.

Thông báo nêu rõ, người có tài sản đấu giá là UBND quận Cầu Giấy. Đơn vị được UBND quận Cầu Giấy giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy.

Đối với khu đất ngõ 39 phố Tú Mỡ, khu này có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6.

Trong đó, thửa số 1 có diện tích 43,3 m2, giá khởi điểm 166,4 triệu đồng/m2; thửa số 2 có diện tích 62,7 m2; thửa số 3 có diện tích 63,1 m2; thửa số 4 có diện tích 63,8 m2; thửa số 5 có diện tích 64,4 m2 (4 thửa này có giá khởi điểm đều là 160,8 triệu đồng/m2. Riêng thửa số 6 có diện tích 145 m2 và giá khởi điểm là 187,1 triệu đồng/m2).

Đối với khu đất ngõ 87 phố Nguyễn Thị Định, khu này có 6 thửa đất được đánh số từ 1 đến 6.

Trong đó, thửa số 1, số 2, số 3, số 4 đều có diện tích 58,7 m2 và có giá khởi điểm đều là 181,3 triệu đồng/m2. Thửa số 5 có diện tích 84,2 m2, giá khởi điểm 173,5 triệu đồng/m2. Thửa số 6 có diện tích 117,7 m2, giá khởi điểm 159,1 triệu đồng/m2.

Đối với ô đất D18 Khu đô thị mới Cầu Giấy, khu này gồm 2 thửa B10 và B19. Trong đó, thửa B10 có diện tích 153 m2, giá khởi điểm 248,2 triệu đồng/m2; thửa B19 có diện tích 159 m2, giá khởi điểm 186 triệu đồng/m2.

Quận Cầu Giấy dự kiến, nếu đấu giá thành công 16 thửa đất trên, tổng số tiền thu về theo giá khởi điểm là hơn 218,7 tỷ đồng.

Đối với tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông báo nêu rõ, các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

Tổ chức đấu giá được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại.

Trường hợp có từ 2 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau, người có tài sản đấu giá lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản thấp nhất.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh