Soi “ví tiền” của loạt “ông lớn” bất động sản Vinhomes, Novaland, Phát Đạt, Đất Xanh…

Soi “ví tiền” của loạt “ông lớn” bất động sản Vinhomes, Novaland, Phát Đạt, Đất Xanh…


Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp bất động sản đều đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2023. Theo đó, trong bối cảnh thị trường bất động sản còn diễn biến ảm đạm, phần lớn doanh nghiệp đã giảm mạnh tiền mặt. Thậm chí, “ví tiền” một số doanh nghiệp đã vơi đi quá nửa.

Cụ thể, tại thời điểm 30/9/2023, tiền và các khoản tương đương tiền của CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) ở mức 2.910 tỷ đồng. Về các khoản tương đương tiền của VHM ghi nhận cuối quý 3/2023 là 427 tỷ đồng.

Vinhomes cho biết, các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản đầu tư và các khoản tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn từ 1-3 tháng, mức lãi suất hưởng từ 3,3 – 6,2%.

Với CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland; mã chứng khoán: NVL), tại thời điểm 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền có 3.435 tỷ đồng, giảm 60% so với cuối năm ngoái. Trong đó, cuối quý 3 doanh nghiệp ghi nhận tiền là 1.272 tỷ đồng, giảm gần 58% so với cuối năm ngoái.

Đối với các khoản tương đương tiền, NVL ghi nhận 2.162 tỷ đồng cuối quý 3, giảm 61,4% so với thời điểm 31/12/2022. NVL cho biết, các khoản tương đương tiền là khoản gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 1 – 3 tháng và hưởng lãi suất từ 2,5 – 6%/năm.

Tuy nhiên, tại thời điểm cuối tháng 9, tiền và các khoản tương đương tiền của NVL được dùng làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và bảo lãnh là 132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tiền đang được quản lý bởi các ngân hàng cho vay theo mục đích sử dụng từng dự án là 958 tỷ đồng, con số này tại thời điểm cuối năm ngoái là 5.537 tỷ đồng.

Trong quý 3 vừa qua, Novaland đã chi hơn 2.300 tỷ đồng để mua lại trước hạn một phần trái phiếu lưu hành của 2 lô trái phiếu.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền trong quý 3 vừa qua là 52,6 tỷ đồng, giảm tới 80% so với cuối năm ngoái. 52,6 tỷ đồng của Phát Đạt nêu trên đều là tiền, doanh nghiệp không ghi nhận các khoản tương đương tiền.

photo-1698726596106

Trong khi nhiều “ví tiền” của các ông lớn giảm mạnh do thị trường bất động sản ảm đạm thì một số doanh nghiệp lại ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền phồng to hơn so với quý trước đó.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận 644 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 30% so với cuối năm 2022, nhưng lại tăng tới 41,5% so với cuối quý 2/2023. Trong đó, các khoản tương đương tiền là 242,7 tỷ đồng, được gửi ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng tại các ngân hàng và hưởng lãi suất từ 3 – 6%/năm. Còn Lại 401 tỷ đồng là tiền mặt.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền đạt 2.334 tỷ đồng trong quý 3/2023, giảm 15% so với cuối năm ngoái, nhưng tăng tới 76% so với thời điểm cuối quý 2/2023. Trong đó, KDH ghi nhận tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 920 tỷ đồng, còn lại 1.414 tỷ đồng là các khoản tương đương tiền. Khang Điền cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 3,8 – 5,5%/năm.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) tại thời điểm cuối quý 3 ghi nhận, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.677 tỷ đồng, giảm 29% so với cuối năm ngoái, nhưng tăng 15,3% so với cuối quý trước. Trong đó, NLG ghi nhận tiền là 929 tỷ đồng, còn các khoản tương đương tiền là 1.749 tỷ đồng. NLG cho biết, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc dưới 3 tháng với lãi suất dao động từ 4,1 – 6%/năm.

Theo nguyên tắc kế toán, những khoản mục như tiền chỉ mang tính chất thời điểm, để hiểu thêm về hoạt động của doanh nghiệp cần nhìn theo quãng thời gian dài. Tuy nhiên, thực tế trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn, một số doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng “cạn” tiền.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh