Bình Định xây dựng hơn 20 nghìn căn nhà ở xã hội

Bình Định xây dựng hơn 20 nghìn căn nhà ở xã hội


Bình Định xây dựng hơn 20 nghìn căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Bình Định dự kiến đến năm 2030 đầu tư xây dựng 20.346 căn nhà ở xã hội. (Ảnh: Trương Định)

Lãnh đạo UBND tỉnh cho hay, Bình Định dự kiến nhà ở xã hội (NƠXH) đến năm 2030 khoảng 20.346 căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 tỉnh phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 9.706 căn, và giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 10.640 căn NƠXH.

Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Định đầu tư xây dựng 12.900 căn nhà ở xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao một số sở ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, giao Sở Xây dựng chủ trì, chịu trách nhiệm rà soát chương trình, kế hoạch phát triển NƠXH trên địa bàn tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án phù hợp, khả thi.

Rà soát, điều chỉnh tiến độ một số dự án vào giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện; công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư xây dựng NƠXH. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng NƠXH trên quỹ đất 20% của dự án theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi quỹ đất 20% để tổ chức lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác thực hiện theo quy định.

Chủ động đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân theo kế hoạch phát triển nhà ở đã phê duyệt, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch xây dựng các dự án NƠXH phải quan tâm đến mật độ xây dựng công trình, dành quỹ đất đảm bảo bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, bãi đỗ xe, các tiện ích phục vụ cộng đồng dân cư. Nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thẩm định quy hoạch, góp ý thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế, cấp giấy phép xây dựng để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở công nhân đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Quản lý giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua NƠXH, nhà ở cho công nhân ngay từ khi lập dự án đầu tư, đảm bảo giá thành hợp lý, phù hợp với thu nhập của người thu nhập thấp ở Bình Định. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các chủ đầu tư để lắng nghe các khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất tháo gỡ đối với các dự án đầu tư xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đã phê duyệt…

Trước đó, theo báo cáo gửi Bộ Xây dựng về số liệu triển khai đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp” trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho hay, từ năm 2021 đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3 dự án và một phần của 1 dự án, với 1.841 căn, tổng mức đầu tư 1.797 tỷ đồng. Hiện, đã khởi công xây dựng 3 dự án và một phần của 1 dự án, với 3.586 căn tổng mức đầu tư 3.102 tỷ đồng.

Địa phương đã đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư 28 dự án, khoảng 24.675 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 13.990 tỷ đồng. Đồng thời cũng đã rà soát, bố trí 22 vị trí, quỹ đất quy hoạch nhà ở xã hội với diện tích khoảng 111,19ha dự kiến phát triển khoảng 16.703 căn/nhà, tổng mức đầu tư khoảng 8.821 tỷ đồng.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh