10 dự án ở Đắk Lắk giải ngân cực thấp

10 dự án ở Đắk Lắk giải ngân cực thấp


Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân từ dưới 10% kế hoạch năm.

Theo đó, tính đến ngày 21/9, Đắk Lắk còn 10 dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương dưới 10% kế hoạch năm Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 2 dự án chưa giải ngân.

Nhiều dự án đạt tỷ lệ giải ngân rất thấp gồm: Dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến 2030. Kế hoạch vốn năm nay cho dự án này 100 tỷ đồng nhưng chỉ mới giải ngân được hơn 1 tỷ đồng (tỷ lệ 1%);

Hệ thống kênh và công trình kiên cố có vùng tưới dưới 150 ha trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án công trình thuỷ lợi hồ chứa nước la Mơr giai đoạn 2 có kế hoạch vốn năm nay là 35 tỷ đồng nhưng chỉ giải ngân được 873 triệu đồng (tỷ lệ 2%); Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm điểm du lịch hồ Lắk, kế hoạch vốn năm 2023 là 69,2 tỷ đồng nhưng giải ngân chỉ hơn 1,7 tỷ (tỷ lệ 2%);

10 dự án ở Đắk Lắk giải ngân cực thấp - Ảnh 1.

Hệ thống kênh dẫn nước thuộc dự án hồ chứa nước Ia Mơr.

Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk mới giải ngân được tỷ lệ 3%.

Hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl (xā Dur Kmăl, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) và dự án Đường giao thông từ QL26 đi xã Ea Ô (huyện Ea Kar) kết nối trung tâm xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc), Dự án Nâng cấp mở rộng đường giao thông vào khu du lịch thác Dray Sáp Thượng và Dray Nur (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana), Nâng cấp sửa chữa hồ Phù Mỹ (xã Cư Mốt, huyện Ea H’leo), mỗi dự án tỷ lệ giải ngân 5%.

Có 2 dự án tỷ lệ giải ngân 0% gồm: Dự án Đường từ xã Krông Ana – khu vực Đồn biên phòng 749 ra biên giới (huyện Buôn Đôn) có kế hoạch vốn là 18 tỷ đồng và Dự án di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét sạt lở đất cụm dân cư lưu vực xả lũ hồ Ea súp hạ, thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) kế hoạch vốn năm nay là 32 tỷ đồng.

10 dự án ở Đắk Lắk giải ngân cực thấp - Ảnh 2.

Dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ công tác thanh, quyết toán, kiểm soát chi, đẩy nhanh thủ tục giải ngân vốn đầu tư công các dự án có tiến độ giải ngân thấp; rà soát, điều chuyển vốn theo thẩm quyền giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn để tổng hợp theo quy định. Tạm ứng, thu hồi tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng; đảm bảo việc tạm ứng, mức vốn tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

Sau tháng 10 này, các dự án không có khả năng giải ngân hay không thay đổi về số liệu giải ngân, Bộ Tài chính sẽ báo cáo Thủ tướng chỉ đạo địa phương kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các chủ thể khi dự án không giải ngân, làm giảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công chung của quốc gia.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh