9 tháng đầu năm, Văn Phú – Invest hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023

9 tháng đầu năm, Văn Phú – Invest hoàn thành 80% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023


Theo BCTC quý 3, Văn Phú ghi nhận 269,3 tỷ đồng doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, chủ yếu tới từ các dự án gồm doanh thu chuyển nhượng bất động sản dự án Vlasta – Sầm Sơn và doanh thu dịch vụ lưu trú tại khách sạn Oakwood Residence Hà Nội.

Giá vốn hàng bán của công ty ở mức 117,1 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước và sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Văn Phú – Invest chỉ lần lượt ở mức 51,1 tỷ đồng và 32,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 1.742,4 tỷ đồng doanh thu – tăng 25% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ dự án Vlasta – Sầm Sơn được bàn giao và mở bán trong quý 1 và 2/2023. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn ghi nhận một phần doanh thu từ các dự án bàn giao trước 2023 như Vlasta – Sầm Sơn và phần còn lại của dự án Grandeur Palace – Giảng Võ.

Với nguồn thu từ các dự án trên, Văn Phú – Invest báo lợi nhuận trước và sau thuế 9 tháng ở mức 619 tỷ đồng và 438,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 22% so với cùng giai đoạn năm trước. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 79,2% chỉ tiêu doanh thu và 79,7% chỉ tiêu lợi nhuận đã được các cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào tháng 4/2023.

Về quy mô tài sản, tổng tài sản của Văn Phú – Invest ở mức 10.821,4 tỷ đồng tính tới 30/9/2023 – giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu do sự sụt giảm về giá trị khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền khi chỉ còn ở mức 183,8 tỷ đồng – giảm 62,35% so với thời điểm đầu năm. Sự sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn trong việc bán hàng, công ty ưu tiên nguồn lực đảm bảo triển khai các dự án đúng tiến độ, trả nợ gốc lãi trái phiếu, các khoản nợ.

Song song với đó, Công ty tiếp tục triển khai dự án ở các địa bàn trọng điểm, có kinh tế phát triển nhiều tiềm năng như dự án The Terra – Bắc Giang, Song Khê, Nội Hoàng – Bắc Giang, The Terra Thủy Nguyên – Hải Phòng, Yên Phong – Bắc Ninh… Điều này phần nào thể hiện qua giá trị khoản mục hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn lần lượt ở mức 2.040,9 tỷ đồng và 2.682,1 tỷ đồng – tăng 5,9% và 1,3% so với thời điểm đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp ở mức 4.110,6 tỷ đồng tính tới 30/9/2023, tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng nợ dài hạn và tăng tỷ trọng nợ ngắn hạn. Cụ thể, nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn ở mức 1.277 tỷ đồng – tăng 60,6% so với đầu năm, do một phần nợ vay dài hạn sắp tới hạn trả chuyển thành ngắn hạn, phần còn lại được vay để phục vụ mục tiêu đầu tư, phát triển dự án The Terra – Bắc Giang, Song Khê – Nội Hoàng. Còn nợ vay và thuê tài chính dài hạn ở mức 2.833,6 tỷ đồng, giảm 10,6% so với đầu năm.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh