Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần loại bỏ rào cản để tái khởi động các dự án bất động sản

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần loại bỏ rào cản để tái khởi động các dự án bất động sản


Đây là một trong các chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại công điện mới nhất hôm nay (24/10) về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Theo công điện, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước đã có 10 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân được khởi công với tổng số khoảng 19.853 căn; đã có 20 tỉnh công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện vay theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỉ đồng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thị trường vốn, thủ tục hành chính, việc phân cấp, phân quyền.

Để tiếp tục thúc đẩy thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương phải coi đây là một trong những nhiệm vụ cấp bách, quan trọng cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, không né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần loại bỏ rào cản để tái khởi động các dự án bất động sản - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 bảo đảm khả thi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản công khai, minh bạch, an toàn, lành mạnh và bền vững.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, nhất là quy định về trình tự, thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, khu đô thị mới để bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các Luật, tránh khoảng trống pháp lý.

Địa phương cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa; cắt giảm thủ tục hành chính, loại bỏ rào cản để thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Đôn đốc các địa phương thực hiện rà soát, quy hoạch, bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật; Thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất làm nhà ở xã hội và bảo đảm tỉ lệ hợp lý giữa phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội trên địa bàn.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh