Cần đưa quy định du lịch là ngành được thu hồi đất để phát triển

Cần đưa quy định du lịch là ngành được thu hồi đất để phát triển


Thưa ông, du lịch đã được định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn để phát triển đất nước. Vậy lĩnh vực du lịch được ưu tiên phát triển trong hệ thống pháp luật hiện hành như thế nào?

Về vai trò của du lịch, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị ghi rất rõ, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Nghị quyết 08 đặt ra mục tiêu năm 2030, du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Khoản 2 Điều 5 của Luật Du lịch cũng nêu rõ các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi. Điểm G khoản 4 của Luật Du lịch khẳng định Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho hoạt động đầu tư để hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp có hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm mua sắm…

Đặc biệt trong Nghị quyết 103 của Chính phủ cũng nêu rất rõ nhiệm vụ hoàn thành các thể chế chính sách, sửa đổi bổ sung xây dựng ưu đãi đầu tư các dự án du lịch tại các điểm địa bàn trọng điểm, khu vực đặc biệt để phát triển du lịch và các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn nhưng có tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch.

Tôi cho rằng muốn đạt được mục tiêu của Đảng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tất cả các quy định cùng phải hướng đến mục tiêu đó. Trong đó, đất đai là quan trọng nhất, rồi đến thuế và sau này còn nhiều thứ phải bàn nữa.

Hiện nay dư luận đang rất quan tâm đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) – bộ luật có vị trí, vai trò cực kỳ quan trọng và sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 bắt đầu từ 23/10 tới có tạo hành lang pháp lý thúc đẩy du lịch phát triển theo định hướng hay không. Ông đánh giá ra sao về vấn đề này?

Chúng tôi cũng đang rất quan tâm đến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này. Tôi đã xem kỹ bản Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất và tra được 11 từ “Du lịch” nhưng trong đó có tới 9 từ được nhắc lại để sửa đổi Điều 53 và Điều 59 của Luật Lâm nghiệp. Và có 2 điều nằm ở Khoản 1 Điều 21 và Điều 204 quy định về đất sử dụng cho khu kinh tế. Như vậy, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có 16 Chương, 265 Điều với tổng số 228 trang giấy và báo cáo giải trình gần 300 trang, tôi đã đọc toàn bộ nhưng cũng chưa thấy nhắc đến cơ chế phát triển du lịch.

Như vậy, chúng ta ứng xử như thế nào đối với một ngành kinh tế mũi nhọn? Tôi sẽ củng cố lại các thông tin và có ý kiến đến Quốc hội. Đặc biệt, liên quan đến Điều 79 cần phải đưa quy định du lịch là ngành được thu hồi đất để phát triển. Du lịch không chỉ cung cấp chỗ lưu trú, mà trong những khu du lịch lớn đều có những tổ hợp kinh doanh, khu thương mại dịch vụ là động lực để phát triển kinh tế, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, xả stress sau những ngày vất vả lao động của người dân. Chính vì thế, chúng tôi mong muốn rằng lần này sửa Luật Đất đai sẽ tạo được nhiều cơ chế để thúc đẩy du lịch.

Về câu chuyện sửa Luật Đất đai, tôi cho rằng chúng ta phải xác định được cách ứng xử của Luật Đất đai lần này đối với một lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của đất nước như thế nào để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đặt ra.

Được biết, Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội đã có văn bản gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo, chỉnh lý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề nghị bổ sung các quy định nhằm tạo lập nền tảng hạ tầng du lịch xuất phát từ tầm nhìn phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Ông có thể chia sẻ những quan điểm cơ bản của đề xuất này?

Hiện nay, chúng tôi đang tham gia nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới nhất. Tuy nhiên, những kiến nghị đề xuất của chúng tôi lần này sẽ khác các lần trước. Nếu các lần trước chúng tôi đã đưa những quan điểm đề xuất định hướng, thì lần này tại Kỳ họp thứ 6 tới chúng tôi sẽ kiến nghị bổ sung chi tiết, cụ thể.

Hiện cơ bản những vấn đề chúng tôi đặt ra đã được Ban soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra quan tâm và tiếp thu. Hiện chúng tôi đang đối chiếu những kiến nghị cụ thể xem còn sót những phần nào để kiến nghị và bổ sung.

Đặc biệt, những kiến nghị xung quanh vấn đề tạo đất cho du lịch từ các chuyên gia, nhà khoa học, luật sư hiện nay tôi đánh giá là rất cần thiết. Chúng tôi đang chắt lọc, lựa chọn những kiến nghị sát nhất, cụ thể để góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tạo cơ chế phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như đúng định hướng.

Trân trọng cảm ơn ông!Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh