Từ quy định trái luật của TP. Hà Nội, huyện Đan Phượng tổ chức đấu giá 4 khu đất sai Luật Cạnh tranh

Từ quy định trái luật của TP. Hà Nội, huyện Đan Phượng tổ chức đấu giá 4 khu đất sai Luật Cạnh tranh


Như Báo Công Thương đã thông tin, mới đây UBND TP. Hà Nội đã bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” do quyết định giao UBND cấp huyện đấu giá đất nông nghiệp, không đúng với quy định của Luật Đất đai; chưa đảm bảo cuộc đấu giá diễn ra cạnh tranh, công bằng, minh bạch theo Luật Cạnh tranh.

Cụ thể, ngày 3/6/2022, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND, về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Khoản 1, Điều 1, Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội quy định: “Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai: UBND cấp huyện tổ chức đấu giá sử dụng vào mục đích nông nghiệp với thời hạn 5 năm”.

photo-1697797173251

UBND huyện Đan Phượng đã tổ chức 4 cuộc đấu giá đất nông nghiệp từ khi UBND TP. Hà Nội có quy định trái luật, bị Bộ Tư pháp “tuýt còi”.

 Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho rằng, đối với đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích mà chưa sử dụng sẽ do UBND cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê (theo quy định tại khoản 3 Điều 132 Luật Đất đai). Thời hạn sử dụng đất với mỗi lần thuê không quá 5 năm.

“Do đó, việc UBND TP. Hà Nội giao thẩm quyền đấu giá đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích là chưa phù hợp với quy định tại Luật Đất đai”, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kết luận.

Theo tìm hiểu của Báo Công Thương, từ ngày Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND có hiệu lực (13/6/2022) đến nay, UBND huyện Đan Phượng đã tổ chức đấu giá cho thuê 4 khu đất nông nghiệp trồng cây hằng năm tại bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà.

Cụ thể, ngày 30/3/2023, Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 có Thông báo số 923/2023/TB, thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây hằng năm) tại các khu 1, 2, 6, 7, bãi Tân Bồi, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng. Thời gian tổ chức đấu giá là ngày 21/4/2023.

Trong đó, khu 1 có diện tích hơn 63.768m2, khu 2 có diện tích hơn 122.710m2, khu 6 có diện tích hơn 66.831m2, khu 7 có diện tích hơn 69.451m1. Giá khởi điểm của cả 4 khu đất là 810 đồng/m2/năm.

Theo Quyết định số 9292/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND huyện Đan Phượng, đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất này là Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng.

Trở lại với quyết quy trái luật của UBND TP. Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp kiến nghị UBND TP. Hà Nội khẩn trương xử lý những nội dung trái pháp luật nêu trong kết luận kiểm tra; đồng thời rà soát quá trình thực hiện Quyết định 24/2022/QĐ-UBND để có biện pháp khắc phục hậu quả do việc thực hiện các quy định trái pháp luật gây ra (nếu có).

Hà Nội cũng phải xem xét trách nhiệm của những tập thể, cá nhân đã tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật này.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh