Tiến hành kiểm tra hoạt động của 81 sàn giao dịch bất động sản

Tiến hành kiểm tra hoạt động của 81 sàn giao dịch bất động sản


Theo đó, Sở Xây dựng TP HCM sẽ tiến hành kiểm tra pháp lý thành lập, nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Mục đích của đợt kiểm tra nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, tăng cường kiểm tra đối với hoạt động của các Sàn giao dịch BĐS trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó để tuyên truyền, hướng dẫn các Sàn giao dịch BĐS thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Sở Xây dựng có thể đánh giá tình hình hoạt động, khó khăn, vướng mắc để phối hợp xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, quá trình kiểm tra để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai và không làm ảnh hưởng hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.

Ông Trần Hùng Anh – Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP HCM được giao làm tổ trưởng, chỉ đạo, triển khai Kế hoạch và điều hành chung; chủ trì các cuộc họp của Tổ Điều hành – Tổng hợp; xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình kiểm tra hoặc báo cáo Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trình Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, chỉ đạo thực hiện; Ký báo cáo kết quả kiểm tra, trình Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Đối tượng kiểm tra là 81 Sàn giao dịch BĐS được thành lập trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2017 trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng TP HCM sẽ tiến hành kế hoạch từ ngày 6/10 và kết thúc vào 15/11/2023.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh