Thanh tra “tuýt còi” một Văn phòng đăng ký đất đai tại Tp.HCM vì gian dối về giải quyết hồ sơ đất đai

Thanh tra “tuýt còi” một Văn phòng đăng ký đất đai tại Tp.HCM vì gian dối về giải quyết hồ sơ đất đai


Mới đây, Sở Tài nguyên – Môi trường Tp.HCM ban hành kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú. Tại đây, thanh tra đã phát hiện đơn vị này báo cáo không đúng thực tế.

Theo đó, quá trình kiểm tra, xác minh hồ sơ, tư liệu có liên quan tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú từ ngày 1.1.2022 đến 31.11.2022 đã nhận thấy đơn vị này tiếp nhận 27.082 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ nhận mới là 26.881, kỳ trước chuyển sang 201 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 26.837 hồ sơ.

Trong đó, đối với hồ sơ giải quyết lần đầu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú báo cáo đã giải quyết đúng hạn 100% theo quy định. Cụ thể, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Tân Phú, báo cáo từ ngày 1.1.2022 đến 31.11.2022 nơi đây đã tiếp nhận và giải quyết 731 hồ sơ đề nghị  cấp giấy chứng nhận lần đầu và chi nhánh đã giải quyết 731 hồ sơ.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy trên 80% hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận lần đầu trễ hạn 30 ngày theo quy định. Cụ thể, đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên 104/731 hồ sơ và có 100 hồ sơ đã giải quyết, 4 hồ sơ đang giải quyết. Về thời hạn giải quyết hồ sơ, có 4/104 hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định, có 4/104 hồ sơ UBND quận Tân Phú trả hồ sơ ra và đề nghị người dân bổ sung phù hợp với quy định pháp luật. Có 4/104 hồ sơ đang thụ lý theo quy định. Có 8/104 hồ sơ thời gian ra thông báo nộp tiền và phiếu báo đóng thuế của Chi cục Thuế trễ hạn so với quy định.

Thanh tra “tuýt còi” một văn phòng công chứng tại Tp.HCM  vì gian dối về giải quyết hồ sơ đất đai - Ảnh 1.

Trong đó, đáng nói có 86/104 hồ sơ trễ hạn nhưng không có thư xin lỗi theo quy định mà ban hành thông báo hoặc công văn thông tin lý do trễ hạn hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ… Đồng thời, chi nhánh gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ nhưng việc xác định thời gian gia hạn không có căn cứ và khác nhau tùy mỗi hồ sơ là không phù hợp với quy định của UBND Tp.HCM.

Trước các vấn đề trên, Sở Tài nguyên – Môi trường kiến nghị UBND Tp.HCM để Sở Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Tp.HCM tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, hạn chế, vi phạm. Kiện toàn tổ chức, hoạt động của đội ngũ công chức, người lao động. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót về năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và của ngành.

Sở Tài nguyên – Môi trường chỉ đạo Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai quận Tân Phú chấn chỉnh và có kế hoạch, giải pháp khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu tại kết luận thanh tra. Nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót, vi phạm đã nêu trong kết luận.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh