Đất đấu giá tại Đông Anh liên tiếp tìm được chủ mới

Đất đấu giá tại Đông Anh liên tiếp tìm được chủ mới


Ban quản lý Dự án huyện Đông Anh mới đây đã phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Đấu giá Việt Nam tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 43 thửa đất trong ô đất LK4, LK5 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương (đợt 3).

Tổng diện tích các thửa đất là 4.970,8 m2. Giá khởi điểm mỗi thửa đất từ 45,5 triệu đồng/m2 đến 56,5 triệu  đồng/m2 (tùy theo diện tích và vị trí), bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 500.000 đồng/m2.  Tham gia phiên đấu giá có 167 khách hàng, đăng ký 320 hồ sơ.

Kết thúc phiên đấu giá, thửa đất có giá trúng đấu giá cao nhất là 83,5 triệu đồng/m2. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 55 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá gần 321 tỷ đồng, tăng hơn 80 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trong phiên đấu giá gần nhất vào cuối tháng 9, huyện nay đấu giá 33 thửa đất với tổng diện tích hơn 3.924 m2 tại thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương. Giá khởi điểm các lô đất từ 45,5 triệu đồng/m2 đến 56,5 triệu đồng/m2 (tùy theo diện tích và vị trí), bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 500.000 đồng/m2. Tham gia phiên đấu giá có gần 170 khách hàng, đăng ký hơn 300 hồ sơ.

Kết quả, thửa đất trúng đấu giá cao nhất với giá 100 triệu đồng/m2. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 52,5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là trên 256,6 tỷ đồng, tăng hơn  67,4 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Vào giữa tháng 9, 11 thửa đất tại khu đất thôn Đông, xã Tàm Xá, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cũng được mang ra đấu giá.

Theo đó, các thửa này đều là đất ở liền kề, có giá khởi điểm 43 – 50 triệu đồng/m2. Trong đó, mảnh đất B2 có diện tích 77,32m2 đấu giá thành công với mức giá 81,5 triệu đồng/m2, tương đương 6,3 tỷ đồng. Được biết, giá khởi điểm mảnh đất này là 45 triệu đồng/m2. Như vậy, giá trúng cao hơn 80% so với giá khởi điểm.

Sáng ngày 2/7, huyện Đông Anh phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa tại các điểm X9 Cán Khê, X7 Hà Lâm 2, X1 Đông Hội và Mai Lâm.

Cụ thể, tại điểm X9 thôn Cán Khê xã Nguyên Khê có 8 thửa đất với tổng diện tích 966,48 m2. Tại điểm X7 thôn Hà Lâm 2, xã Thuỵ Lâm có 3 thửa đất với tổng diện tích 329,3 m2. Tại điểm X1 xã Đông Hội và Mai Lâm có một thửa với diện tích 120,32 m2.

Theo đó, giá khởi điểm cho các thửa đất thấp nhất từ 15 triệu đồng/m2 đến cao nhất là 60,9 triệu đồng/m2 (tuỳ theo diện tích và vị trí), bước giá áp dụng tại tất cả các thửa đất là 500.000 đồng/m2.

Kết quả giá trúng đấu giá cao nhất là 75,9 triệu đồng/m2, giá trúng đấu giá thấp nhất là 24,5 triệu đồng/m2. Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá gần 52 tỷ đồng.

Dự kiến vào ngày 21/10 tới đây, 18 thửa đất ở trong ô đất LK2, LK3 và LK4 thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A5, xã Uy Nỗ sẽ được đưa ra đấu giá. Các thửa đất có diện tích 129 – 238 m2/thửa với giá khởi điểm từ 59 đến 71 triệu đồng/m2.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh