Đề xuất mới của Bộ Xây dựng có thể giúp cấp sổ đỏ chỉ trong 2 ngày

Đề xuất mới của Bộ Xây dựng có thể giúp cấp sổ đỏ chỉ trong 2 ngày


Trong văn bản gửi lấy ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Công an về chủ trương tích hợp sàn giao dịch quyền sử dụng đất với sàn giao dịch bất động sản thành trung tâm dịch vụ công trực thuộc UBND cấp tỉnh, Bộ Xây dựng cho biết việc tích hợp này sẽ giúp quá trình giao dịch và cấp quyền sử dụng đất, nhà ở được tiến hành đồng thời, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện thủ tục, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh có ba nhiệm vụ chính là quản lý giao dịch bất động sản, quản lý thu thuế, và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở.

Đề xuất mới của Bộ Xây dựng có thể giúp cấp sổ đỏ chỉ trong 2 ngày - Ảnh 1.

Đề xuất lập trung tâm giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc UBND tỉnh. (Ảnh minh họa).

Trung tâm sẽ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thành phố hoặc Sở Xây dựng, có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của UBND tỉnh, thành phố và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tương ứng.

Trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh hoạt động theo cơ chế một cửa liên thông, tăng cường sử dụng hệ thống công nghệ 4.0, tạo điều kiện tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Sau khi bên bán và bên mua đạt được thỏa thuận mua bán và làm thủ tục lập hồ sơ ký hợp đồng mua bán theo quy định của pháp luật, hai bên truy cập website cổng thông tin điện tử của trung tâm, điền vào thông tin mua nhà liên quan, nộp đơn xin yêu cầu làm thủ tục sang tên trực tuyến, ba cơ quan thẩm quyền thụ lý trực tuyến, xét duyệt theo chức năng của từng cơ quan.

Sau hai ngày làm việc hoàn tất xét duyệt và khi bên mua nhận được tin nhắn đã thông qua xét duyệt, có thể đặt lịch hẹn đến trung tâm để được cấp giấy chứng nhận sở hữu bất động sản.

Cũng theo Bộ Xây dựng, việc lập trung tâm giao dịch bất động sản do Nhà nước quản lý sẽ là giải pháp hiệu quả để đổi mới cách thức vận hành của thị trường bất động sản.

Đồng thời là cơ sở để phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động giao dịch bất động sản phù hợp với thực tiễn, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển hệ thống công nghiệp số, đáp ứng yêu cầu bổ sung, hoàn thiện quy định nhằm đảm bảo công khai, minh bạch thị trường.

Các trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất cấp tỉnh sẽ tích hợp hệ thống dữ liệu bất động sản đồng bộ bao gồm thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản, dữ liệu đất đai, dữ liệu về thuế, tạo cơ sở để đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định.

Đây cũng là đầu mối tiếp nhận, phối hợp để thực hiện công tác quản lý các giao dịch bất động sản, thuê mua bất động sản, giao dịch quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tư vấn xuyên suốt toàn bộ quá trình giao dịch.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh