Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo lãi gấp 22 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo lãi gấp 22 lần cùng kỳ


CTCP Tập đoàn BGI (mã chứng khoán: VC7) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 22,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số hơn 1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.  Nguyên nhân do BGI ghi nhận khoản thu nhập khác 11,6 tỷ đồng từ hoạt động chia lợi nhuận sau thuế của dự án hợp tác đầu tư Chỉnh trang khu dân cư tại lô CTR1, CTR2 và khai thác quỹ đất xen ghép thuộc khu A khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Doanh nghiệp bất động sản đầu tiên báo lãi gấp 22 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận phần lãi trong công ty liên kết 6,7 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn IUC, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ nhẹ từ khoản mục này.

Kết quả hoạt động kinh doanh chính của BGI trong quý cũng có sự cải thiện khi doanh thu thuần tăng 2,4% so với cùng kỳ lên mức 81,9 tỷ đồng. Giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp tăng, lợi nhuận gộp của BGI ghi nhận mức tăng 28,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, BGI đạt lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng, tăng 290% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, cũng tăng 282%. So sánh với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay là 86,8 tỷ đồng, như vậy công ty đã thực hiện được gần 35% chỉ tiêu đã đề ra.

Có dòng tiền lớn từ hoạt động kinh doanh, song lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng đầu năm của BGI âm hơn 25,4 tỷ đồng, phần lớn do khoản chi 168 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Tại thời điểm ngày 30/9, dư nợ vay tài chính của công ty giảm hơn 20% so với đầu năm còn gần 113,5 tỷ đồng. Trong đó, chiếm hơn 85% là từ các khoản vay ngân hàng trong ngắn hạn.

Về phần tài sản, tại ngày 30/9, tổng tài sản của BGI là 878 tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, chiếm 48,5% là các khoản phải thu (cả ngắn hạn và dài hạn) với tổng giá trị 426 tỷ đồng. Toàn bộ khoản phải thu trong dài hạn 240 tỷ đồng đều đến từ hoạt động góp vốn dự án.

BGI cũng cho biết, tính đến cuối tháng 9, nợ xấu của công ty ở mức gần 15,6 tỷ đồng, trong đó chỉ có thể thu hồi hơn 23,5 triệu đồng, tương đương 0,15% trong tổng giá trị phải thu hồi.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh