Nhiều sở ngành chậm chạp trong xử lý 64 dự án “ôm đất” rồi bỏ hoang

Nhiều sở ngành chậm chạp trong xử lý 64 dự án “ôm đất” rồi bỏ hoang


Tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết UBND TP nhận được văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả đôn đốc và chấn chỉnh trong công tác tham mưu xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai. Theo đó, đến nay các đơn vị mới cơ bản hoàn thành xử lý được khoảng 10/64 dự án.

Nhiều sở ngành làm việc như “rùa bò” xử 64 dự án ôm đất rồi bỏ hoang dù chủ tịch TP đã “chốt hạn” - Ảnh 1.

Nhiều dự án chậm triển khai ở huyện Mê Linh (TP Hà Nội) vẫn chưa được các sở ngành “ráo riết” xử lý. Ảnh: Hữu Hưng

Về việc này, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch và Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và UBND huyện Mê Linh rút kinh nghiệm, nghiêm túc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP đã giao, chỉ đạo tại Thông báo số 106/TB-VP ngày 22-3-2023 của Văn phòng UBND TP; gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 10-2023.

UBND TP Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung giám sát, đôn đốc các đơn vị thực hiện, cập nhật, tổng hợp chung vào kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8-4-2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn TP Hà Nội; dự thảo Văn bản của UBND TP báo cáo HĐND TP vào kỳ họp cuối năm.

Trước đó, liên quan đến 64 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã họp và chỉ đạo quyết liệt thực hiện các hướng xử lý.

64 dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh (với khoảng 2.000 ha) được chia làm 2 nhóm để xử lý. Đây đều là các dự án được hình thành từ trước thời điểm huyện Mê Linh sáp nhập về Hà Nội (năm 2008) và thuộc loại chậm triển khai từ trên 10 năm nay.

Đối với nhóm 1, gồm 15 dự án, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và UBND huyện Mê Linh khẩn trương thực hiện chấm dứt, dừng, tạm dừng dự án, rà soát về quy hoạch. Từ đó, đề xuất phương án sử dụng đất theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 30-4-2023.

Riêng đối với dự án Khu đô thị Golf Vinashin (nằm trong nhóm này), Chủ tịch Hà Nội giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, tham mưu đề xuất UBND TP xem xét chỉ đạo theo quy định.

Đối với nhóm 2 gồm 49 dự án còn lại, Chủ tịch Hà Nội cũng giao nhiệm vụ xử lý đối với từng dự án cho các sở ngành, đơn vị liên quan.

Chủ tịch Hà Nội giao các sở ngành liên quan thực hiện thủ tục chấm dứt việc thu hồi đất, chấm dứt thực hiện dự án đối với dự án xây dựng bệnh viện cho người có thu nhập cao và chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại xã Tiền Phong trước ngày 30-4-2023.

Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, rà soát tham mưu UBND TP xem xét tháo gỡ thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với dự án CEO Mê Linh (sau khi chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa) và dự án Trường ĐH Tài chính ngân hàng – Hà Nội. Kết quả báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 1-4-2023.

Đối với các dự án còn lại (trong số 49 dự án thuộc nhóm 2), Chủ tịch Hà Nội giao các sở ngành liên quan và huyện Mê Linh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dấn tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để chủ đầu tư tự khắc phục, khẩn trương thực hiện dự án, đưa đất vào sử dụng. Kết quả báo cáo về UBND TP Hà Nội trước ngày 30-6.Source link

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh